Szukasz informacji? Znajdziesz ją TU!

Jaka jest minimalna dopuszczalna temperatura w hali produkcyjnej?

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą niż 14°C. 

Jedynym wyjątkiem od tej zasady są względy technologiczne, które warunkowałyby niższą temperaturę w pomieszczeniach pracy. Nie ma przy tym żadnego znaczenia pora roku lub fakt, że mamy do czynienia z niezmiernie trudnymi warunkami atmosferycznymi (§ 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Temperatura minimum 14°C musi być zagwarantowana pracownikom w każdych warunkach atmosferycznych, przy założeniu, że w hali produkcyjnej, o której mowa w pytaniu, jest wykonywana praca inna niż lekka praca fizyczna i hala ta – co oczywiste – nie jest pomieszczeniem biurowym. Gdyby tak nie było, temperatura nie mogłaby być niższa niż 18°C.

Wychłodzenie i odmrożenia – co robić ?

Odmrożenia są kłopotliwe w leczeniu i zawsze pozostawiają jakiś fragment wygojonej tkanki, ale jednak o gorszym ukrwieniu (blizna) oraz bardziej skłonnej do kolejnych odmrożeń. Szczególnie narażone na odmrożenia są części ciała o naturalnie słabszym ukrwieniu w warunkach wychłodzenia, jak uszy, nos, palce oraz stopy i dłonie.

Zapobieganie odmrożeniom

Najlepiej jest zapobiegać odmrożeniom przez odpowiednie ubranie (np. w odzież eliminującą pocenie się, straty ciepła) i unikanie długotrwałego narażenia na działanie mrozu.

Przyczyny odmrożeń

Najczęstszymi czynnikami sprzyjającymi odmrożeniom są:

  • przemoczenie odzieży – sprzyjające wychłodzeniu,
  • za ciasne buty robocze – sprzyjające niedokrwieniu,
  • zmęczenie – osłabia samokontrolę i sprzyja wychłodzeniu,
  • wpływ alkoholu – rozszerzenie naczyń sprzyja zwiększonym stratom ciepła i wychłodzeniu,
  • wiatr – czynnik wychłodzenia,
  • czas ekspozycji na zimno – im dłuższy, tym bardziej sprzyja wychłodzeniu.

Jeżeli macie do czynienia z osobą, która uległa odmrożeniu, przede wszystkim powinniście rozcierać suchym materiałem – nigdy śniegiem – jej zsiniałe, nieczułe na dotyk i ból części ciała. Należy to robić delikatnie, aby pobudzić krążenie krwi. Możecie również powoli rozgrzewać odmrożone części ciała w coraz cieplejszej wodzie.

Uwaga!

Wszystkie odmrożenia – zwłaszcza z występującymi pęcherzami i martwicami – wymagają profesjonalnej opieki lekarskiej.

Wychłodzenia – pierwsza pomoc

Osoby wychłodzone na mrozie należy rozgrzewać stopniowo, układając ciepły okład na klatce piersiowej (np. termofor z gorącą wodą). Następnie powinniście owinąć tułów i głowę takiego poszkodowanego, nie ruszając jego kończyn.

Pamiętajcie, że nie wolno przy tym rozcierać rąk i nóg, gdyż zasoby wychłodzonej krwi obwodowej dopływając do serca, mogą spowodować zatrzymanie jego pracy!

Jeżeli natomiast występowałyby u poszkodowanego zaburzenia oddechowe, powinniście rozpocząć zastępcze oddychanie tylko i wyłącznie tzw. metodą usta – usta, a nie na przykład przyrządem typu worek samorozprężalny, ponieważ istotne jest tu ogrzanie powietrza.

Wbrew popularnym przekonaniom alkohol przyspiesza wychłodzenie, nasila straty ciepła przez rozszerzone naczynia skórne i zaburza fizjologiczne reakcje ratunkowe organizmu oraz – co najbardziej istotne – osłabia wolę przetrwania.

Uwaga!

Wbrew popularnym przekonaniom alkohol przyspiesza wychłodzenie, nasila straty ciepła przez rozszerzone naczynia skórne i zaburza fizjologiczne reakcje ratunkowe organizmu oraz – co najbardziej istotne – osłabia wolę przetrwania.