Szukasz informacji? Znajdziesz ją TU!

Jak poprawić zdolność kredytową

Aby wziąć pożyczkę lub kredyt w dowolnej instytucji finansowej, należy posiadać odpowiednią zdolność kredytową. To ona ma wpływ na wysokość kwoty, której może nam udzielić bank bądź firma pożyczkowa. Analizując wniosek kredytowy instytucje finansowe oceniają jaką miesięczną ratę kredytobiorca jest w stanie realnie spłacić. Co zrobić jeśli nasza zdolność kredytowa okaże się za mała?
Jak wskazuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, art. 70.1.) przez zdolność kredytową rozumie się: zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu. W skrócie można powiedzieć, że kredytodawca w tym celu porównuje dochody pożyczkobiorcy z jego wydatkami. Warto zaznaczyć, że jako wydatki rozumie się koszty innych kredytów oraz utrzymania rodziny, domu czy samochodu. Restrykcje związane z kredytami różnią się w zależności od tego, jaki kredyt bierzemy i gdzie się po niego udamy.

Na zdolność kredytową wpływa szereg czynników, takich jak historia kredytowa, stan cywilny, liczba osób będących na utrzymaniu klienta, status majątkowy i mieszkaniowy, wykształcenie i wykonywany zawód, staż pracy, forma zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko – wymienia Paweł Kosmala, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego.

Popraw swoją zdolność kredytową

Na niektóre z elementów kredytobiorca może mieć bezpośredni wpływ, co poprawi jego zdolność kredytową. Jeśli miesięczna rata jest za wysoka, istnieje możliwość wydłużenia okresu kredytowania. Może to wydawać nieco niewygodne, ale zobowiązanie zawsze można spłacić wcześniej. Warto wybrać równe raty kredytu, ponieważ zróżnicowane wpływają na obniżenie zdolności.

Przed wybraniem się do instytucji finansowej niezbędne jest także zrobienie porządku z posiadanymi już pożyczkami i kredytami. Jeśli kredytobiorca chce zaciągnąć wysoki kredyt hipoteczny, ale planuje także wymienić samochód, lepiej zacząć od zaciągnięcia zobowiązania na większy wydatek.

Karta kredytowa obniża Twoją zdolność kredytową

Ważne jest także, aby klient zrezygnował z karty kredytowej, z której nie korzysta lub używa jej sporadycznie. Przy badaniu zdolności kredytowej limit na karcie będzie zwiększał zobowiązania już posiadane, ponieważ dla banku oznacza to, że w każdej chwili dług może wzrosnąć. Sytuacja powtarza się także przy limicie na koncie osobistym, warto go więc obniżyć. Należy również pamiętać, że każda szybko dostępna forma zaciągnięcia kredytu jest traktowana przez banki jako obciążenie rachunku.

Jeśli zdolność kredytowa dalej jest niewystarczająca, można zastanowić się nad zaciągnięciem zobowiązania wspólnie z członkiem rodziny. To rozwiązanie często stosowane przy kredytach hipotecznych. Nie wpisani do księgi wieczystej rodzice stanowią dodatkowe zabezpieczenie dla banku, nie będąc właścicielami mieszkania.

Co jeszcze wpływa na zdolność kredytową?

Na zdolność kredytową wpływają także czynniki zewnętrzne. Nie możemy zapominać o wysokości marży banku, stopy procentowej czy też rekomendacjach KNF, do których muszą stosować się banki udzielające kredytów. Nie należy także pomijać wewnętrznych strategii sprzedażowych i poziomu zdolności udzielania kredytów przez poszczególne instytucje.